Natuurlijk de lekkerste wijnen

Met zorg geselecteerde biologische wijnen | Bestelling per fles mogelijk | Gratis verzending vanaf €70 | Levertijd 2-5 werkdagen | Vragen? Bel 030-8775919

Compensatie CO2 uitstoot wijntransport

Transport levert een aanzienlijke bijdrage aan CO2 emissies in de wereld. Er wordt gewerkt aan verduurzaming van transport, maar dit heeft tijd nodig. Intussen wordt haast gemaakt met het gebruik van biofuels voor de transportsector, als tussenoplossing op weg naar duurzaam transport. De EU beleidslijnen zijn een 10% bijmenging in 2020, expliciet genoemd is palmolie, dat 4-5% mag vormen. Er zijn echter grote problemen rondom de productie van palmolie: ontbossing, degradatie van biodiversiteit, landje pik van kleine boeren, concurrentie met voedselverbouw. En wanneer het bos heeft plaats gemaakt voor palmolie, zal er in de toekomst geen bos terugkomen, als palmolie niet langer nodig zou zijn als biofuel.

CO2 compensatie is een goed alternatief in deze overgangsfase naar duurzaam transport. Voor de wijngeschenken is een inschatting gemaakt hoeveel CO2 er vrijkomt tijdens het transport van de wijn van de wijnkelder in het land van herkomst naar u als uiteindelijke gebruiker.  Biowijnclub compenseert deze CO2 uitstoot en werkt daarvoor samen met CO2 Operate. De projecten van CO2 Operate compenseren CO2 en dragen bovendien op kleine schaal bij aan het halen van twee millenniumdoelen (zie www.milleniumdoelen.nl), te weten millenniumdoel 1 (halveren armoede) en millenniumdoel 7 (samenwerken aan een duurzame leefomgeving)."

Agroforestry projecten van CO2 Operate

CO2 Operate heeft meer dan 15 jaar ervaring met agroforestry projecten in Afrika en Zuidoost Azië. Deze ervaring wordt nu ingezet om CO2 compensatie projecten met een uniek karakter op te zetten. Via CO2 compensatie wordt aantoonbaar de sociaal-economische positie van de gemeenschappen verbeterd met de aanplant van vruchtbomen in mengteelt (agroforestry). Dit vindt altijd plaats op gedegradeerd, langdurig ongebruikt land (> 10 jaar), maar waar eigendom en/of gebruiksrechten langdurig zijn zekergesteld voor de participerende families.

Het project: Lake Maninjau, Sumatra

Na een succesvol project op Java gaat CO2 Operate nu een project starten op Sumatra. West-Sumatra wil de groenste provincie van Indonesië worden en zoekt dan ook naar mogelijkheden om land terug te brengen in productie. De bosbouwdienst van de lokale overheid heeft grond ter beschikking gesteld voor agroforestry voor een periode van 30 jaar. Gezien de armoedige omstandigheden waarin vele gezinnen hier verkeren, wordt een agroforestry systeem opgezet, dat korte termijn vruchtdragende boomgewassen met lange termijn boomgewassen (hardhout) combineert. De opbrengst van de boomgewassen komt geheel ten goede aan de gemeenschap.

Boom en gewaskeuze door de boeren zelf

De kennis en wensen van de gemeenschap vormen de basis. Nieuwe aanplant vindt altijd plaats in nauwe samenspraak met de participerende boeren. Via dorpsbijeenkomsten wordt tot in detail besproken hoe en welke soorten geplant zullen worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de impact op de plaatselijke fauna.

Gotong royong
Het is een hechte gemeenschap, waar de werkzaamheden via groepswerk en wederzijdse hulp wordt gedaan (gotong royong). Prettig, want het land vrijmaken van het taaie gras en struikgewas vergt inzet van iedereen. 

Alle foto's courtesy R. Permana van CO2 Operate. 

Kijk voor meer informatie op www.co2operate.nl

Naar de wijngeschenken