Alcohol in wijn

juni 2013

Voor veel wijnen geldt dat het alcoholpercentage de laatste twee decennia langzaam maar zeker omhoog is gekropen, onder andere door de klimaatverandering en doordat wijnboeren de druiven vaak rijper zijn gaan plukken om wijn met een fruitiger stijl te kunnen maken. Daar staat juist een trend in tegengestelde richting tegenover: meer en meer wijndrinkers vragen de laatste jaren om wijn met minder alcohol.

Wat kan de wijnboer doen om wijn met een lager alcoholpercentage te maken? Hij kan de druiven weer minder rijp gaan plukken; dit zal hij alleen doen als op het moment van de oogst de zuren in de druiven tot een acceptabel niveau zijn gedaald en als de schillen en de pitjes rijp genoeg zijn. Of een wijnmaker kan beslissen niet alle suikers te laten omzetten in alcohol, er blijft dan zogenaamde restsuiker in de wijn achter. De wijn wordt hier uiteraard zoeter door, wat vaak niet gewenst is. Dan zijn er diverse technieken om het alcoholpercentage te verlagen als een wijn eenmaal gemaakt is. Deze kunnen worden toegepast om de hoeveelheid alcohol met enkele procenten te verlagen of om de wijn geheel alcoholvrij te maken.

Alcohol smaakt licht zoet en geeft de wijn een zekere rondeur. Alcohol is daarmee, samen met eventuele restsuikers, een fijne tegenhanger van de zuren en de in rode wijn aanwezige tannines. Is een wijn in balans, dan is er sprake van een perfect samenspel. Het doel van elke wijnmaker.

Terug naar wijnweetjes