Privacy statement

Biowijnclub, gevestigd aan Henriette Roland Holststraat 48 3511 MV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Biowijnclub verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Voor abonnees, die betaling van het abonnement via automatische incasso laten verlopen, komt daar nog bij:
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Biowijnclub verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Biowijnclub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Biowijnclub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, in lijn met de bewaartermijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biowijnclub deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn:
– Woo-commerce, het webwinkelplatform dat de bestellingen registreert (geslacht, voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
– Silvasoft voor het verwerken van de bestellingen in de administratie van Biowijnclub (geslacht, voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
– Flespakket.nl voor het versturen van de wijn (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres)
– Kiyoh.nl voor het verzamelen van beoordelingen (e-mailadres)
– YMLP.com en Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven ( voor- en achternaam. e-mailadres)
Met deze bedrijven zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Biowijnclub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Biowijnclub gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Biowijnclub en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woocommerce-458512-1436923.cloudwaysapps.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Biowijnclub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biowijnclub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 030-8775919 of info@woocommerce-458512-1436923.cloudwaysapps.com.

Contactgegevens:
info@woocommerce-458512-1436923.cloudwaysapps.com
Henriette Roland Holststraat 48
3511 MV Utrecht
030-8775919