De cyclus in de wijngaard

oktober 2010

In veel wijngebieden in Europa loopt de oogst op z’n einde. De komende 2 maanden zal worden voorgesnoeid, in Frankrijk noemen ze dat de prétaille, daarna volgt de winterslaap. In landen als Thailand en Brazilië is het te warm, daar houden de wijnstokken geen winterslaap en begint gelijk de volgende groeifase. In die landen zijn er dan ook meerdere oogsten per jaar.

Op het noordelijk halfrond wordt in februari/maart vervolgens weer gesnoeid. De wijnstok ontwaakt daardoor uit zijn winterslaap, de sapcirculatie komt weer op gang. Het snoeien vormt een belangrijk moment om te bepalen hoeveel fruit een wijnstok zal dragen. Hoe meer de wijnboer snoeit, hoe lager de rendementen. En een lager rendement geeft vaak een betere kwaliteit druif.

De knoppen lopen uit en de wijnstokken komen in bloei te staan (fleuraison). In mei is er nogmaals een moment om het rendement te beïnvloeden door overtollige knoppen weg te halen. De vruchtzetting vindt plaats (nouaison). Circa 6 weken voor de oogst begint de rijping (veraison). Binnen 1 week verandert de kleur van de blauwe druiven van groen naar blauw. Op dat moment voeren sommige boeren een zgn. groene oogst uit om de kwaliteit van de uiteindelijke oogst verder te verbeteren. De druiven die tijdens deze oogst worden geplukt, komen op de grond terecht, er wordt niets mee gedaan.

En dan volgt tot slot de pluk. In zogenaamde koud klimaat gebieden, denk aan de noordelijke wijngebieden in Frankrijk, is dat zo’n 100 – 110 dagen na de fleuraison, in warm klimaat gebieden zo’n 120 – 150 dagen erna. Daar is het af en toe namelijk zo warm dat het rijpingsproces tijdelijk blokkeert.

In Europa zal de oogst van 2010 qua rendement bescheiden uitvallen als gevolg van het koele voorjaar. Of dit ook betekent dat de kwaliteit hoog is, zullen wij in de loop van 2011 kunnen proeven.

Terug naar wijnweetjes