Duurzame wijn

december 2014

Niet zo lang geleden stelde een klant mij de vraag of biologische wijn ook duurzaam is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst definiëren wat we onder duurzaam verstaan. Duurzaamheid is een breed begrip.

Als we kijken naar milieuvriendelijkheid, dan is biologische wijn duurzaam, simpel en alleen vanwege het feit dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest in de wijngaard worden gebruikt. Dat is zoveel beter voor het milieu.

Grote biologische wijnproducenten, zoals Emiliana uit Chili of Torres uit Spanje, hebben daarnaast de capaciteit en het budget om energiezuiniger te gaan werken, de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken en minder water tijdens de wijnproductie te gebruiken. Santa Tresa uit Sicilië heeft het verpakkingsmateriaal goed onder de loep genomen en de gebruikte hoeveelheid weten te verminderen en te verduurzamen. Zo maken ze gebruik van gerecycled karton voor de omdozen, gerecycled papier voor de etiketten, plantaardige inkt en last but not least gerecycled glas. Kleinere wijnboeren ontbreekt het soms nog aan inzicht, tijd of middelen om ook deze stappen te zetten.

Een ander aspect van duurzaamheid is het goed zorgen voor de medewerkers en de mensen in de directe omgeving van de wijngaard. In Zuid-Amerika en Zuid-Afrika wordt hier invulling aan gegeven door een fair loon te geven, door de medewerkers kansen te geven zich te ontwikkelen via opleidingen en micro-ondernemerschap. En overal ter wereld is het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen een groot goed richting medewerkers en directe omgeving.

Kortom, als duurzaamheid opgevat kan worden als milieuvriendelijker werken en het zorgen voor de medewerkers en directe omgeving, dan dragen biologische wijnboeren hun steentje bij aan een duurzamer wereld.

Terug naar wijnweetjes