Wereldreis van een wijnstok – deel 1

augustus 2011

De wijnstok, in het Latijns aangeduid met ‘vitis’, is oeroud. Er zijn vitis fossielen gevonden uit de Krijtperiode (115 miljoen jaar geleden) en het tertiair (60 miljoen jaar geleden).

De wilde druif ‘vitis vinifera sylvestris’ vestigde zich 2 miljoen jaar geleden in Transkaukazië (Georgië, Armenië en Oost-Turkije). Deze wilde druif is de voorloper geweest van de gekweekte druif ‘vitis vinifera’, die tussen 6.000 en 5.000 voor Chr. is ontstaan. De twee millennia ervoor had de mens de voordelen van het verbouwen van gewassen ontdekt, en had hij langzaam maar zeker het jagen en verzamelen ingeruild voor het leven op een boerderij met dieren op stal. Totdat de mens de wijnstok ging verbouwen, is er waarschijnlijk nooit wijn gemaakt van de vruchten van de wijnstok.

De vitis vinifera verplaatste zich vanuit Transkaukazië al snel naar Mesopotamië, het land van de Eufraat en de Tigris, en vervolgens naar het oosten van de Middellandse Zee en Egypte.

De Feniciërs, woonachtig in het gebied dat nu Libanon bestrijkt, waren tussen 1.500 en 400 voor Chr. de belangrijkste zeevaarders en handelaars van de Middellandse Zee. Hun vracht, bestaande uit onder andere wijnstokken en wijn in amfora’s, transporteerden ze naar o.a. Egypte, Griekenland, Sicilië, Sardinië, Zuid-Spanje, de Balearen en de Noord-Afrikaanse kust. De stichting van de stad Carthago in 814 voor Chr. bracht wijnbouw in Tunesië met zich mee.

In de achtste tot zesde eeuw voor Chr. introduceerden de Grieken op grote schaal wijnbouw in Italië; ze noemden Zuid-Italië Oinotria (wijnland). Wijnbouw werd snel zeer belangrijk in Italië. Door de Romeinse veroveringen verspreidde de wijnbouw zich vanaf de eerste eeuw over grote delen van Europa, tot aan Nederland (Zuid-Limburg) toe.

In diverse regio’s van Spanje zijn het achtereenvolgens de Feniciërs, de Carthagers, de Grieken en de Romeinen geweest die wijnstokken met zich meebrachten en wijnbouw introduceerden.

Tot zover de reis die de wijnstok in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa heeft afgelegd. In de volgende nieuwsbrief de verovering van de “Nieuwe Wereld”.

Terug naar wijnweetjes